Mede in verband met COVID-19 is het mogelijk uw defecte of te optimaliseren apparatuur toe te sturen via een pakket dienst.
U wordt wel gevraagd dit in overleg te doen met ons zodat we weten wat de klacht is en wanneer we het pakket kunnen verwachten.